Današnje društvo podrazumeva dobro poznavanje engleskog jezika sa posebnim osvrtom na stepen konverzacije. Tokom najranijeg detinjstva, deca najlakše mogu savladati engleski jezik, uz učenje kroz igru i animacije. Nema univerzalnog perioda za učenje engleskog jezika ali su brojna istraživanja pokazala veliki značaj u najranijem detinjstvu. Engleske složenice za decu predstavljaju izazovnu igru, pri čemu se razvijaju dodatne kognitivne sposobnosti i moć pamćenja. Na osnovu navedenog sledi prepoznavanje, razvijanje pažnje i bolja komunikacija tokom sazrevanja. Ukoliko tokom osnovnog ili srednjeg obrazovanja deca imaju veći afinitet na stranoj literature i lingvistici engleskog jezika, obezbedite im dodatnu individulanu nastavu sa usmerenim predavanjem gradiva.

Usmerena predavanja individualnih časova engleskog jezika

Tokom stručnog obrazovanja postoji potreba za dodatnim usavršavanjem koja prati oblast interesovanja. U današnjem društvu nema životne aktivnosti u kojoj engleski jezik nije dominantan, sa posebnim osvrtom na tehnološki razvoj i naučne oblasti medicine. Opisane discipline moraju pratiti razvojni put naučnih dostignuća, uz potrebu poznavanja engleskog jezika.

Individulanim časovima engleskog jezika moguće je postizanje usmerenije nastave, jasnijeg prikaza oblasti interesovanja i usmereno korišćenje stručne literature. Tokom procesa individulane nastave engleskog jezika, interakcija je usmerana na predavača i učenika koji navedeni kurs pohađa.

Individualni časovi engleskog jezika usmeravaju učenike na korišćenje stručne literature uz pripremne aktivnosti za polaganje stručnih ispita iz oblasti filoloških nauka, medicine ili tehnologije. Ukoliko smatrate individulanu nastavu pravim izborom imaćete ulogu aktivnog subjekta u celokupnom konceptu nastave.

Individulani pristup nastave izdvaja istoimene razlike na osnovu kognitivnih sposobnosti učenika

Osnovni koncept svake individualne nastave odnosno časova, poput primera engleskog jezika, nema dodatnog favorizovanja niti diskriminacije učenika. Osnovni pristup zasnovan je na razlikama u kognitivnim odnosno sposobnostima interesovanja učenika. Navedene razlike nisu nedostatak već mogućnost olakšanog učenja, pamćenja i usmerenog obrazloženja između učenika i nastavnika.

Tokom procesa učenja stranog jezika, sa posebnim osvrtom na engleski jezik, pored dodatnih individulanih časova treba istaći individualan rad. Individualan rad podrazumeva dalje učenje nakon odslušanog časa, kojim se sumiraju najvažnije teze nastavnih jedinica.

Celokupan proces individulane nastave pomaže boljoj interpretaciji nastavnog gradiva, naročito tokom pripreme učenika za dalje usavršavanje određenih naučnih oblasti. Ponekad su individulani časovi usmereni na poboljšanje razumevanja engleske terminologije, poput gramatičkih pravila i samostalnog sklapanja rečenica.

Pozitivne karakteristike individulanih nastavnih aktivnosti

Ukoliko se ipak odlučite za dodatni tip časova engleskog jezika, koji podrazumeva individulanu nastavu, smatrajte ga korisnim za dalju komunikaciju. Tokom direktne i usmerene nastave engleskog jezika, učenici osnažavaju intelektualne sposobnosti, kreiraju bolje radne navike i znanje podižu na viši nivo.

Individulanom nastavom učenici postaju samostalniji sa boljom motivacijom koja ih koncentriše. Proces individulane nastave najviše zavisi od kvalitetnog nastavnog materijala, didaktičkih metoda i pedagoškog ophođenja tokom predavanja.

Uslovi rada su dobro organizovani uz praćenje potreba samih učenika. Od nivoa predzanja samih polaznika nastave, zavisi tempo rada sa unapred zadatim primenljivim metodama. Tokom individualne nastave, engleski jezik se lakše prevazilazi uz eliminisanje prepreka koje mogu otežati stepen učenja.

Usmerena nastava poštuje slobodno vreme polaznika uz unapred zadate termine časova. Svi polaznici imaju mogućnost upotrebe usmerene on line nastave, koja se u današnjim uslovima rada podjednako vrednuje u odnosu na indirektan odnosno olakšan pristup nastave.

Tags: , ,

Related Article

No Related Article