Sve osmake koji su duboko “zagazili” u drugo polugođe, do kraja školske godine čeka poprilično izazovan period. Valjalo bi fokusirano srediti sve ocene i raditi na pripremi za prijemni ispit u srednju školu. Kada se u ovu jednačinu (sa više nepoznatih!) uključe i uzbuđenje zbog završetka osnovne škole i proslave maturske večeri, jasno je da su naši mali-veliki ljudi pod velikim pritiskom i stresom.

Kako i u kojoj meri roditelji treba da se uključe i pomognu detetu da savlada obaveze sa što manje nervoze? Na koje sve načine možemo doprineti da se napetost i anksioznost oko prijemnog ispita smanje, a naš osmak bude zadovoljan svojim učinkom?

Priprema je, verovatno, ona ključna komponenta ovog zahtevnog procesa. Stoga roditelji treba da nastoje da stvore okruženje podrške, podstičući i spremnost i emocionalno blagostanje. Predlažemo nekoliko saveta koji će pomoći vašem detetu da se pripremi za prijemni. Pročitajte.

Počnite sa pripremama što pre – već danas

Gradivo koje obuvata prijemni ispit je obimno, i premda već poznato – ako se obnavljanje ostavi za poslednji čas, može biti veoma stresno. Osim toga, „kampanjsko“ učenje je neretko površno i veće su šanse da vaš osmak zaboravi neke važne detalje. Da biste to sprečili i učinili proces učenja manje zastrašujućim, ohrabrite svoje dete da počne da se priprema za prijemni značajno ranije.

Može se reći sa sigurnošću da je rana priprema proverena tehnika učenja koja za rezultat ima dugotrajno razumevanje. Kada ima dovoljno vremena, učenik je u stanju da razvije dublje razumevanje gradiva i usvoji sve važne podatke. Ujedno, ovo je savršena prilika da razjasni sebi sve one koncepte i zadatke koji ga zbunjuju. Ukoliko već nije počeo da uči i vežba, već danas podstaknite svog osmaka da razradi strategiju efikasnog upravljanja vremenom. Uvek je bolje da uči u kraćim vremenskim intervalima, usvajajući manju količinu informacija po “bloku učenja”, nego da shvati da ima još par sedmica do prijemnog a da nije prošao ni pola zbirke.

Pored toga što će biti manje opterećeno, dete će dostignuti i viši nivo samopouzdanja, koje je na prijemnom ispitu i te kako korisno.

knjige-otvoreneObezbedite okruženje bez ometanja

Učenici koji rade u okruženju bez ometanja mogu biti produktivniji i dublje se bave gradivom i radnim materijalom. Da biste bili sigurni da je radni prostor vašeg deteta pogodan za učenje, uklonite sve moguće ometače, kao što su igračke, TV i druga elektronika.

Važno je da razumemo da svako dete drugačije upija informacije. Zbog toga je potrebno da dopustimo da se prostor za učenje prilagodi željama našeg osmaka i njegovom stilu učenja. Primera radi, ako ne može da uči u tišini, pametno bi bilo razmotriti opciju slušanja umirujuće muzike. Možete uključiti i slušalice i tako poništiti buku koja ga remeti i sprečava da se skoncentriše.

Kada ima radni prostor u kom može da se fokusira i misli samo na zadatke, dete mnogo bolje i lakše može usvajati informacije i nadati se pozitivnim ishodima učenja.

Pomozite osmaku da uspostavi rutinu

Stvaranje neke strukture može biti veoma korisno za učenike. Određene rutine omogućavaju im da se osećaju samopouzdano, bezbedno i da kontrolišu svoje okruženje. Pomozite svom detetu da napravi raspored koristeći planer i šarene olovke ili markere. Na ovaj način, na papiru mogu vizuelno odvojiti vreme za učenje i domaći zadatak, odmor, kućne poslove i sređivanje dečije sobe, pa čak i vreme na otvorenom predviđeno za igru i druženje.

Planiranje vremena i obaveza pomaže da se pripreme, ali ujedno i motiviše, jer shvataju da u jednom danu mogu uraditi sve što žele. Naravno, kada kreirate zajedno rutine tokom perioda pripreme za prijemni, ne zaboravite važan (možda i najvažniji) element – pauze.

Ako primetite da vaše dete oseća frustrirano, da se vrpolji ili izgleda napeto, možda je vreme za kratku, petominutnu pauzu kako bi povratilo fokus i motivaciju. Pored osmišljavanja rutina, ključno je da se planiranog dosledno držimo. Dakle, ohrabrite svog osmaka da prati svoj raspored bez mnogo promena i tako mu pomozite da poveća svoju produktivnost i smanji stres.

Pametno raspodelite gradivo za učenje

Uspešno učenje počinje sa pametnom organizacijom radnih materijala i raspodelom gradiva na određene oblasti. Podržite svoje dete tako što ćete mu pomoći da podeli za svaki predmet radni materijal i zadatke na manje celine. Cilj je da se smanji strah od ogromne količine gradiva (i vremena koje treba uložiti u njegovo učenje i obnavljanje), ali i da se pomogne detetu da se fokusira.

Nove zbirke za prijemne ispite imaju izdvojena poglavlja i nivoe težine zadataka, pa mogu biti dobra baza za raspodelu gradiva. Odvojite vreme da “razbijete” radni materijal na manje delove. Ne zaboravite da prilagodite svoj pristup stilu učenja vašeg deteta, bez obzira da li su vizuelni tip učenika, auditivni ili kinestetički. Ohrabrite svog osmaka da pravi beleške, piše koncepte, koristi fotografije ili uključi neku igru kako bi što lakše razumeo svaki odeljak.

Roditeljska podrška u ovom segmentu pripreme za prijemni je važna, između ostalog, i zbog toga što se kod deteta podstiču vredne navike i pozitivan stav prema učenju. Akademski uspeh neće izostati kada mali maturant neguje osećaj samopouzdanja i veštine samostalnog učenja, kao i snalažljivosti.

olovke-pribor-stoKomunicirajte sa nastavnicima s vremena na vreme

Efikasan kontakt sa nastavnicima je ključni aspekt za osiguranje uspeha vašeg deteta tokom perioda pripreme za prijemni ispit. Razgovor sa razrednim starešinom ili nastavnicima srpskog jezika i matematike daje korisne uvide u to da li i u kojoj meri vaše dete u učionici napeduje.

Pored toga, nastavnici mogu ponuditi smernice, preporučiti dodatne izvore i literaturu ili predložiti alternativne pristupe učenju na osnovu svojih zapažanja u učionici.

Svaka informacija je dragocena, pa se postarajte da održite otvorenu liniju komunikacije sa nastavnicima. Jasno vam je da nije dovoljno da podržavate svoje dete, već da ga podržite na onaj način na koji je to njemu potrebno.

Svaka od ovih strategija je delotovorna ako se dosledno sprovodi. Roditelji mogu odigrati ključnu ulogu ne samo u poboljšanju ocena i školskog proseka, već i u negovanju pozitivnog stava prema učenju. Bez svake sumnje, ovo je siguran put ka uspehu koji počinje visokim brojem poena na prijemnom ispitu.

Srećno!

 

Tags: ,

Related Article

No Related Article

0 Comments

Leave a Comment